CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Thời gian bảo hành sản phẩm:

Các sản phẩm được bảo hành trong quá trình sử dụng sản phẩm do công ty cung cấp

Điều kiện bảo hành sản phẩm:

  • Sản phẩm được bảo hành còn trong thời gian bảo hành.
  • Sản phẩm hư hỏng do lỗi sản xuất.

Trường hợp không được bảo hành sản phẩm:

  • Hư hỏng do tác động của ngoại lực.
  • Hư hỏng do không tuân thủ các khuyến cáo của nhà sản xuất.
  • Lỗi do người sử dụng.